Program izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći za uspješno umrežavanje i zagovaranje OCD

Program izgradnje kapaciteta i tehničke pomoći za mreže OCD i koalicije u BiH dizajniran je kao odgovor na višestruke izazove u radu mreža identifikovane tokom implementacije TACSO projekta u BiH. Dizajn i organizacija programa za mreže temelji se na kombinaciji dvije kompenente TACSO projekta:

• organizacionom razvoju (sudjelovanje predstavnika mreža u obukama Liderstvo i upravljanje mrežama; Procjena i mjerenje uticaja i Dijalog za javne politike)

• institucionalnom razvoju, gdje će ovi učesnici obuka voditi proces strateškog pozicioniranja za pitanja od posebnog značaja za mreže.

Program je počeo sa realizacijom u februaru, 2017. g, a implementiraju ga u partnerstvu TACSO BiH i TACSO VESTA resursni centar. TACSO VESTA pruža tehničku asistenciju tokom pripreme i vođenja radionica strateškog pozicioniranja za mreže koje sudjeluju u programu, osiguravajući primjenu stečenog znanja kod učesnika. Mreže, odabrane putem Otvorenog poziva, su Mreža za ruralni razvoj u BiH, Mreža za ekonomski razvoj BiH – LEDnet, Mreža za okolinu, energiju i saobraćaj u BiH – SECO, Mreža za izgradnju mira i Mreža AgroMAP.

Liderstvo i upravljanje mrežom, procjena i mjerenje utjecaja

Prvi modul „Liderstvo i upravljanje mrežom“ i drugi modul „Procjena i mjerenje utjecaja“, održani u februaru i martu 2017 a vođeni su od strane trenera iz međunarodno priznate konsultantske kuće Maximpact. Osnova pristupa za prva dva modula treninga bio je Model izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (The ‘Excellence Model’ of the European Foundation for Quality Management EFQM).

Trener Johannes Schot je tokom rada više puta naglasio značaj kranjeg korisnika i činjenicu da organizacije civilnog društva, te samim tim i njihove mreže, svoju svrhu postojanja trebaju tražiti u očekivanoj promjeni i poboljšanju položaja onih koje zastupaju a ne samih organizacija. Schoot je takođe naveo nekoliko opservacija:

• Unutar nekih mreža, područja rezultata su potpuno zanemarena. Mreže OCD čini se da funkcioniraju tako što identificiraju šta je potrebno za njihove korisnike ili članove, a ne ono što korisnici traže ili očekuju od mreža. Čini se da postoji veliki raskorak između očekivanja korisnika i aktivnosti mreža. Mreže OCD trebaju temeljitu obuku u kritičnim područjima odgovornosti i transparentnosti.

• Mreže OCD trebaju komunikacijski plan o tome kako pristupiti svojim korisnicima, kao i široj javnosti. Kampanje su sredstva usmjerena prema cilju. Obuka o odnosima s javnošću, pa čak i obuka za promjenu ponašanja i komunikacije je uvijek dobrodošla.

• Mreže OCD trebaju identificirati krajni rezultat svojih aktivnosti lobiranja i zagovaranja, izražen vremenski pozicioniranim i mjerljivim indikatorima, koji jasno ukazuja na promjenu položaja kranjeg korisnika. Samo na ovaj način građani dobijaju jasnu sliku namjera mreže i vidje jasno čemu njihova zalaganja vode.

Dijalog za javne politike

Nakon prva dvije obuke u okviru Programa, predstavnici odabranih mreža su sudjelovali i na trećem modulu „Dijalog za javne politike“ koji je održan krajem marta. Ovaj modul su vodili treneri iz organizacije CVNOS iz Slovenije. Mreže OCD su imale priliku pored teorijskog dijela i primjera prakse organizacije CVNOS, direktno raditi pitanjima koje su same identifikovale i uz pomoć trenera prilagoditi zagovaračke poruke i eventualne smjernice za dalje djelovanje.

Tokom maja 2017, educirani predstavnici mreža će uz podršku TACSO VESTA i TACSO BH tima realizirati radionice strateškog pozicioniranja i jasno odrediti kratkoročne i dugoročne ciljeve za specifična pitanja od interesa za krajnje korisnike.

Ovim Programom se pomaže u izgradnji i poboljšanju kapaciteti mreža OCD i koalicija doprinoseći boljem upravljanju i liderstvu u mrežama, kao i jačanju pozicije OCD u civilnom dijalogu. U dugoročnom smislu ovaj proces stvara poticajno okruženje za OCD i jačanje njihove uloge u demokratskim procesima naše zemlje, kao i procesima evropskih integracija.