Alijansa organizacija civilnog društva za EU integracije

Inicijativa „Alijansa za EU integracije“ koja se realizuje kroz podršku  EU Delegacije u BIH i TACSO BiH, je  nastavak konferencije „Učešće organizacija civilnog društva u procesu popunjavanja Upitnika Evropske Komisije za BiH“. Ovu inicijativu su pokrenule organizacije Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, obrazovanje i razvoj (ACED) u cilju angažiranja nevladinih aktera u procesu EU integracija Bosne i Hercegovine.

Inicijativa je odabrana na osnovu Otvorenog poziva upućenog organizacijama civilnog društva nakon događaja održanog 25.01.2017. g. 

Delegacija EU u Bosni i Hercegovini će podržati ovu kampanju kojom se podstiču organizacije civilnog društva, preduzetnici, akademska zajednica, mediji, aktivisti, blogeri  da aktivno sudjeluju u procesu europskih integracija u saradnji sa vladinim institucijama BiH koje su trenutno jedini zvanični učesnik u ovom procesu. 

Očekuje se da će se inicijativom kreirati otvoreni i inkluzivni mehanizam za učešće javnosti u procesu reformi vezanih za EU integracije tokom narednih godina (Upitnik Evropske komisije, proces pregovaranja sa EU), koji će se zasnivati na dobrovoljnosti i stručnosti. Inicijativa će tokom sljedeća četiri mjeseca ustanoviti učesnike u Alijansi, u okviru procesa koji će biti obilježen završnim događajem u julu 2017. godine. 

Više o incijaviti na TACSO BH stranici.