Visoki dužnosnici Evropske komisije u dijalogu sa predstavncima civilnog društva

U Delegaciji Evropske unije u BIH, u srijedu 11. maja 2016. održan je sastanak predstavnika organizacija civilnog društva sa Izvršnim direktorom za Evropu i Centralnu Aziju u Evropskoj službi za vanjske poslove (EEAS) Thomas Mayr-Harting i generalnim direktorom Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Christian Danielssonom.

Mayr-Harting i Danielsson su sa predstavnicima civilnog društva razgovarali o napretku u provedbi Reformske agende i ostalim otvorenim pitanjima u procesu evropskih integracija BiH te o mogućnostima za značajnije uključivanje civilnog društva u aktuelne tokove. Sastanku je prisustvovao i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark.

Direktorica Udruženje Vesta, Amra Selesković je tokom sastanka skrenula pažnju na neophodnost otvaranja poligona za nastavak javnih debata i dijaloga o Reformskoj agendi kako bi se osiguralo uključivanje što većeg broja građana u reformski proces i unaprijedilo njihovo potpuno upoznavanje sa dugoročnim ciljevima neophodnih promjena. U tom smislu, Selesković je naglasila važnost uspostave platforme e-konsultacije, koja je nedavno ponuđena građanima BIH, za njihovo aktivnije uključivanje u proces konsultacija. Takođe, u cilju osiguranja podrške javnosti sektorskom programiranju odnosno planiranju IPA II sredstava, naglasila je da vlasti u BIH trebaju podržati uspostavu SEKO mehanizama po uzoru na model Srbije. Direkcija za evropske integracije BIH je u tom pravcu već poduzela određene korake a organizacije civilnog društva imaju potrebne kapacitete za realizaciju ovog konsultativnog mehanizma. Na kraju, Selesković je dodala da je za uspješnu sprovedbu Reformske agende potrebna podrška građana iz svih dijelova Bosne i Hercegovine te da je za njihovo razumjevanje procesa ključna uloga lokalnih organizacija civilnog društva. Vladine institucije u tom cilju trebaju javnosti predočiti akcione planove i periodične izvještaje o napretku.