TACSO VESTA Resursni centar na konferenciji „Monitoring EU smjernica za razvoj civilnog duštva u zemljama proširenja, 2014-2020

TACSO projekt je bio organizator regionalne konferencije „Monitoring EU smjernica za razvoj civilnog društva u zemljama proširenja, 2014-2020 – II godina“, održane u Skoplju, 27. i 28. aprila, 2016. Na konferenciji su učešće uzeli predstavnici DG NEAR (Glavne uprave za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije), vladinih institucija, predstavnici Delegacija Evropske unije iz sedam zemalja regiona i organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, BJR Makedonije, Srbije, Kosova* i Turske.

Cilj konferencije je bio procjena napretka u provedbi EU Smjernica i osiguravanja relevantnih informacija za Izvještaje o napretku za svaku od zemalja učenica.

Evropska unija je u dokumentu ''Smjernice Evropske unije za podršku civilnom društvu u zemljama proširenja, 2014-2020'', utvrdila okvir za monitoring razvoja civilnog društva u šest ključnih oblasti i to:

• Pravnom i političkom okruženju za ostvarivanje prava, slobode izražavanja, okupljanja i udruživanja,

• Finansijski poticajnom okruženju

• Partnerskom djelovanju civilnog društva i javnih institucija kroz dijalog i saradnju, baziranom na spremnosti, povjerenju i međusobnom uvažavanju oko zajedničkih interesa,

• Izgradnji kapaciteta , transparentnom i odgovornom djelovanju OCD.

• Efektivnosti u djelovanju OCD-a

• Finansijskoj održivosti OCD-a

Šef Odsjeka za civilno društvo i socijalnu inkluziju DG NEAR (Glavne uprave za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, ), gospodin Nikola Bertolini je u uvodnom govoru istakao da je civilno društvo jedan od ključnih aktera demokratskog razvoja i da je stoga stvaranje poticajnog okruženja za njegov razvoj jedan od važnih ciljeva Europske Komisije. Uz naglasak na napretku koji je vidljiv u svim zemljama, posebno su istaknuti potrebni dalji napori na unapređenju saradnje vladinih institucija i organizacija civilnog društva.

Konferenciji je prethodilo opsežno istraživanje provedeno od strane agencije IPSOS, koje je ponudilo komparativnu analizu stanja u zemljama učesnicima TACSO podrške. TACSO VESTA Resursni centar i 6 drugih TACSO Resursnih centara iz Regiona su bili zaduženi da predstave nalaze stanja u zemljama iz kojih dolaze u odnosu na postavljene okvire za mjerenja progresa u provedbi Smjernica i da zajedno sa ostalim predstavnicima nacionalnih delegacija osiguraju inicijalne inpute za Izvještaj o napretku.

Tokom izlaganja je potvrđeno da iako je zakonodavni okvir i okviri politika za djelovanje civilnog društva u većini zemalja Zapadnog Balkana i Turske poticajan, dalja unapređenja su neophodna, i u legislativi i u praksi, za sveobuhvatan razvoj civilnog društva kao značajne poluge u izgradnji demokratskog društva.

TACSO VESTA Resursni centar na konferenciji je predstavljala Indira Prljača, direktorica razvoja Udruženja VESTA, koja je prezentirala nalaze o provedbi Smjernica u Bosni i Hercegovini i prijedloge BiH delegacije za Izvještaj o napretku.

Tokom prezentacije posebno je istaknuto da je sloboda govora, izričito zajamčena u BiH zakonodavstvu, kao i sloboda okupljanja, udruživanja i građanskog djelovanja. Značajan postotak vladinih institucija ima određena tijela i referentne kontakte zadužene za dijalog i saradnju s organizacijama civilnog društva. Poboljšanja su vidljiva u novim institucionalnim mehanizmima za konsultacije sa civilnim društvom putem web platforme e-konusltacije, kao i direktnim konsultacijama sa organizacijama civilnog društva, koje provodi odrađen broj vladinih institucija. Naglašeno je da je potreba za poboljšanjima evidentna naročito u većoj transparentnosti dodjele sredstava iz javnih fondova, kao i u uspostavljanju sistema praćenja i evaluacije projekta. Strateški dokumenti za saradnju s civilnim društvom još uvijek nisu na snazi, a i zakonska regulative za finansijsku podršku privatnog sektora inicijativama OCD-a, treba dalja poboljšanja.