Najvažnije pomiriti pojedinačne političke interese sa zahtjevima EU

Politička analiza „Status kandidata za članstvo u EU- između izazova i slabosti“ 

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, u srijedu 7. aprila, održana je prezentacija političke analize „Status kandidata za članstvo u EU- između izazova i slabosti“ koju je pripremila Vanjskopolitička inicijativa BiH uz financijsku pomoć Friedrich Ebert Fondacije. Prezentaciji su prisustvovale i predstavnice Udruženja Vesta Amra Selesković i Indira Prljača.

Na putu BiH ka Europskoj uniji prepreku predstavlja davanje prioriteta partikularnim političkim interesima i njihovo ispunjavanje u odnosu na zadatke koje postavlja EU za napredak u ovom procesu, je jedan od zaključaka političke analize „Status kandidata za članstvo u EU- između izazova i slabosti“, koju je danas predstavio autor Osman Topčagić, bivši šef misije BiH pri EU i direktor Direkcije za europske integracije.

Uz sve zahtjeve EU, koji obično budu dobro prihvaćeni od političkih aktera, smatra da je očito da oni imaju i neke druge prioritete, te se postavlja pitanje „što je za pojedine političke aktere važnije u tom trenutku – uraditi ono što striktno traži Europska komisija, omogućiti napredak ili insistirati na nekim pitanjima, koja su od interesa za konkretni politički subjekt“, prenosi Fena.

Takođe, mediji i novinari imaju vrlo važnu ulogu u približavanju pitanja i boljem razumijevanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. Jedno od ključnih pitanja i izazova koji se odnose na medijsko pokrivanje procesa integracija, a o kojem se razgovaralo na prezentaciji, je odgovornost medija u edukaciji i informisanju građana kako bi mogli učestvovati u reformskom procesu i osjetiti prednosti napretka države prema EU i poboljšanju uslova života.