Transparentna dodjela javnih sredstava je ključno pitanje na Zapadnom Balkanu

Dvodnevna regionalna konferencija „Transparentna dodjela javnih sredstava – EU dobre prakse i modeli“, završena je na Jahorini, a koju su zajednički organizirali EU projekt tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO) u BiH i TACSO by VESTA s ciljem da se pregledaju dobri modeli i prakse za osiguravanje transparentnosti dodjele javnih sredstava civilnom društvu.

Konferencija je okupila više od 80 sudionika iz Albanije, Srbije, Crne Gore, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Kosova*, Turske i Bosne i Hercegovine, s ciljem uspostave zajedničke platforme za zapadni Balkan i Tursku koja će uskladiti prakse ovih zemalja s najboljim evropskim praksama u oblasti raspodjele javnih sredstava.

U svom uvodnom obraćanju, Massimo Mina, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji EU u BiH je naglasio važnost transparentnog dodjeljivanja sredstava. „Mi, kao Evropska unija, te općenito kao donatori, vodimo računa o načinu na koji se dodjeljuju naša sredstva civilnom društvu, a ponekad zaboravljamo da mnogo veća sredstva dolaze iz javnih tijela, od vlada na različitim nivoima. I još je važnije da se ta sredstva mudro dodjeljuju, na kvalitetan i transparentan način. Zato je ova konferencija u središtu onoga što radimo u pretpristupnim zemljama“, izjavio je Mina.

Također je dodao da građani, kako pojedinačno tako i putem organizacija civilnog društva, trebaju biti u mogućnosti ne samo da sudjeluju u kreiranju politika i zakonodavnih procesa, već i da pomno prate pravilnu provedbu postojećih pravila i propisa.

Jasenka Perović, voditelj projekta TACSO je naglasila kako oni nisu zainteresovani samo za transparentnu dodjelu javnih sredstava već i praćenje cijelog ciklusa javne potrošnje. „Obe strane, i vlada i civilno društvo, dijele odgovornost za netransparentno trošenje sredstava poreznih obveznika. Zemlje u regiji nemaju kvalitetan sistem i organizacije civilnog društva uglavnom služe kao pružaoci socijalnih usluga“, dodala je Perović.

Goran Kučera, viši savjetnik u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine dao je bolji uvid u raspodjelu javnih sredstava u BiH. „Posljednji dostupni a potvrđeni podaci iz 2012. godine kažu da je 100 miliona KM izdvojeno za civilni sektor u Bosni i Hercegovini. Najveći procenat, oko 40 posto, izdvojen je za sportske organizacije, 15 posto za udruženja ratnih vojnih veterana, 12 posto za organizacije koje pružaju socijalne usluge, a tek oko 33 posto se dijeli na druge organizacije koje se bave ljudskim pravima, borbom protiv korupcije, ekologijom i drugim oblastima“, zaključio je Kučera.

Konferencija je osmišljena da sve sudionike uključi u razmjeni iskustava i zajedničkog rada s naglaskom na pronalaženje najboljeg modela primjenjivog na postojeće uslove u svakoj zemlji.

Projekt TACSO je dio EU instrumenta za civilno društvo (CSF), čiji je cilj jačanje civilnog društva kao ključnog elementa participativne demokracije i poticanje razvoja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u zemljama korisnicama Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

* Ovaj naziv, bez prejudiciranja statusa Kosova, u skladu je sa Rezolucijom 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.