Održana Konferencija ''Mediji u procesu održivog povratka i reintegracije''

Mediji u procesu održivog povratka i reintegracije tema je konferencije koja je održana u Tuzli 18. juna 2008. godine. Konferencija je rezultat višegodišnjeg nastojanja Udruženja Vesta da u ovdašnje medije unese neophodni senzibilitet koji je svojstven neprofitnim medijima u svijetu koji odgovaraju na potrebe zajednice i zalažu se za njen napredak.

Cilj konferencije bio je usmjeren na skretanje pažnje javnosti na uticaj medija u procesu reintegracije, potrebu za fer i objektivnim izvještavanjem, koje ne podliježe etničkim podjelama i koje ne promovira ksenofobiju, diskriminaciju i nacionalizam.

Konferencija ''Mediji u procesu održivog povratka i reintegracije'' dala je odgovore na nekoliko pitanja iz pojedinačnih segmenata koji se odnose na saradnju medija i nevladinih organizacija u zonama povratka, uticaja medija na sigurnost, uloge medija u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u procesu reintegracije, te obeveze medija u borbi protiv diskriminacije i ksenofobije.

Konferencija se sastojala iz tri panel diskusije na kojoj je svoje izlaganje uzelo devet panelista:

Panel diskusija I:Uloga medija u smanjenju uticaja ksenofobičnih elemenata i diskriminacije na javnosti

  • 1. Borka Rudić, Udruženje BH. novinari
  • 2. Sinan Alić, Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje
  • 3. Branko Todorović, Helsinški odbor za ljudska prava RS

Panel diskusija II: Profesionalizacija medija u cilju stabilizacije i sigurnosti u BiH

  • 1. Dunja Mijatović, Regulatorna agencija za komunikacije BiH
  • 2. prof.dr. Najil Kurtić, Univerzitet u Tuzli
  • 3. Branka Inić, Helsinški komitet za ljudska prava BiH

Panel diskusija III: Pristup medija službenim informacijama - ZOSPI, vladine i nevladine organizacije, ljudska prava i mediji

  • 1. Amira Krehić, Centar za slobodan pristup informacijama
  • 2. Ševka Palo, Ministarstvo za izbjeglice i raseljene osobe u F BiH
  • 3. Rade Zorić, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS
  • 4. Mirhunisa Zukić, Savez udruženja izbjeglih i raseljenih osoba BiH

Nekoliko zaključaka sa Konferencije:

Medijska agenda ne odražava adekvatno intezitet i sadržinu povratničkih problema

Povratničke teme se potiskuju na marginu dnevnih aktuelnosti

Mediji su u funkciji ostvarivanja geostrateških ciljeva nosilaca glavnih koncepcija bosansko-hercegovačke stvarnosti

Društvo je zamoreno povratničkom pričom, izgubilo je interes za sadržaje o povratku a mediji vođeni marketinškim interesima, samo prate trendove u javnoj agendi

Mediji dodatno hermetiziraju nacionalne i ideološke subzajednice i odlažu konsenzus o sretnom završetku povratničke priče

Radijski i televizijski programi su koncipirani s ciljem homogenizacije i psihološkog ojačavanja istomišljenika, u praksi to znači veličanje i uljepšavanje vlastite prakse i ocrnjivanja svega što je drugačije

Masovni mediji su nezaobilazan faktor u bilo kakvoj organiziranoj aktivnosti vladinih i nevladinih institucija na dovršetku socijalno i ekonimski održivog povratka u Bosni i Hercegovini

Na Konferenciji su date i preporuke:

Ključni uslov da nosioci različitih koncepcija budućnosti Bosne i Hercegovine povratničko pitanje prestanu intrepetirati iz geo-strateške perspektive i zauzmu perspektivu univerzalnih ljudskih prava i sloboda

Očekivati je da nevladin sektor uspostvi jednu globalnu komunikacijsku zajednicu, i da u nju uvede društveno odgovorne medije, u kojoj će se o pitanjima kao što je povratak slobodno razgovarati...

Potrebno je da nevladin sektor vrši beskompromisan pritisak na državu da depolitizira povratničko pitanje

Mediji moraju odgovorno i profesionalno da preuzimaju svoj dio odgovornosti u okončanju povratničke priče - shvatajući je i tumačeći kao posljednji čin okončanja rata na području Bosne i Hercegovine a ne kao njegov nastavak

Mediji moraju vratiti kontrolu nad svojim izvornim funkcijama, a to znači preuzeti svoj dio društvene odgovornosti kako za agendu javnog diskursa tako i za glavne struje javnog mišljenja

U radu Konferencije su sudjelovali predstavnici medija, organizacija civilnog društva i udruženja povratnika, predstavnici općina Sjeveroistočne BiH, predstavnici ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe F BiH i predstavnici ministarstva za izbjegla i raseljena lica RS.

Zaključci i preporuke sa Konferencije biće prosljeđene svim relevantnim institucijama i interesnim stranama sa ciljem razvoja jedinstvenog medijskog prostora u Bosni i Hercegovini, koji služi potrebama građana.

Konferencija je logičan slijed predhodnih aktivnosti Udruženja Vesta u povratničkim zajednicama sjeveroistočne Bosne i Hercegovine. Potreba za dijalogom o ulozi medija je postala evidentna tokom realizacije dosadašnjih projekta koji su omogućili građanima da aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i da se uspješno reintegriraju u zajednicu. Mulltidisciplinarni karakter aktivnosti Udruženja Vesta je obezbijedio aktivnu komunikaciju i održivu saradnju javne uprave, mjesnih zajednica manjinskih povratnika i medija. Stoga i ova konferencija poziva brojne poznavaoce prilika u Bosni i Hercegovini koji, iz svog ugla posmatranja, mogu doprinjeti regeneraciji medijskog prostora u državi.