Viza hotline: telefonska linija za upite o vizama

Prošle sedmice je u sklopu projekta ''Viza facilitation'' otvorena telefonska linija „Viza Hotline''. Građanke i građani pet zemalja Zapadnog Balkana (Makedonija, Crna Gora, Albanija, Srbija i BiH) iznose svoja iskustva u pogledu dobijanja viza, daju svoja mišljenja i informišu se o svojim pravima koja im garantuje novi ugovor o viznim olakšicama koji je stupio na snagu 1. januara 2008. godine.

U prvih šest dana, koliko je otvorena linija „Viza Hotline", građani su viza ekspertima iznijeli najviše svoja iskustva u pogledu dobijanja viza, zatim su se interesovali za proceduru i dokumentaciju koja im je potrebna za dobijanje viza, te za svoja prava koja im daje novi vizni režim koji je stupio na snagu 1. januara 2008. godine. Posebno pozitivnim su građani istakli pokretanje projekta Viza facilitacion.

Podsjećamo i pozivamo građanke i građane Bosne i Hercegovine da je telefonska linija ''Viza Hotline'' otvorena do 20. juna od 8 do 17 sati. Svrha Viza Hotline je prikupljanje informacija o trenutnom stanju kod izdavanja viza kako bi se izvršila procjena i naposlijetku izvršio pritisak na nacionalne vlade zemalja obuhvaćenih projektom u cilju brže liberalizacije viznog režima. Rezultati će biti predstavljeni i institucijama EU, Vijeću Europe, Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i stalnim članicama država članica EU.

Brojevi koji su na raspolaganju građanima su:

062 634 000
066 471 000
063 552 000

viza@vesta.ba

Kontakt za dodatne informacije o projektu:

035/ 36 36 01
035/36 36 00