Viza hotline: otvorena telefonska linija za upite o vizama

U pet zemalja zapadnog Balkana Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji i Albaniji 10. juna 2008. godine otvorena je telefonska linija ''Viza Hotline'' koja će služiti građanima naše zemlje da iznesu svoja iskustva u pogledu dobivanja viza iz zemlja Šengenske zone, ali i da se informišu o svojim pravima koja su im zagarantovana novim ugovorima o viznim olakšicama.

Viza eksperti koji se nalaze pored telefona će odgovarati na pitanja građana u pogledu njihovih prava o viznim olakšicama u Bosni i Hercegovini, te slušati njihova iskustva u pogledu dobivanja viza iz zemalja Šengenske zone.

Telefonska linija ''Viza Hotline'' biti će operativna dvije sedmice, svakim radnim danom od 8:00 do 17:00 sati. Telefonski brojevi i e-mail adresa koji će građanima biti na raspolaganju u Bosni i Hercegovini su:

387 63 552 000; 387 62 634 000; 387 66 471 000; viza@vesta.ba

Rezultati hotline-a će uglavnom biti u obliku „stvarnih životnih priča" kako bi privukli što veću pažnju donosioca odluka. Takođe, rezultati hotline-a će biti prosljeđeni nacionalnim vladama. Pored toga, širi izvještaj koji će objediniti rezultate istraživanja i hotline-a iz svih 5 država obuhvaćenih projektom će biti promoviran u Briselu (Evropskoj komisiji, Vijeću/Savjetu Evrope, Evropskom parlamentu i stalnim zastupnicima država članica Evropske unije) s ciljem pritiska na uvođenje olakšica i liberalizacije viznog režima.

Partneri ECAS-a koji pokreću Viza Hotline za nadgledanje ugovora o viznim olakšicama su: Evropski pokret (Albanija), Udruženje VESTA (Bosna i Hercegovina), Makedonski centar za međunarodnu saradnju (Makedonija), Centar za građansko obrazovanje (Crna Gora), Građanski pakt za Jugoistočnu Evropu (Srbija).