Određivanje nacionalnih ciljeva za EU Smjernice za podršku organizacija civilnog društva (OCD)

Učešće uzeli i predstavnici VESTA RC podržanog od TACSO

Smjernice za podršku EU organizacijama civilnog društva 2014-2020 se sastoje od ciljeva, rezultata i pokazatelja definiranih u tri područja: okruženje pogodno za OCD, odnosi između vladinih institucija i organizacija civilnog društva i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva.

Kako bi se olakšalo mjerenje napretka na nivou države, kao i cijeloj regiji proširenja, skup nacionalnih ciljeva koji se žele postići do 2020. g. potrebno je razviti. Prilikom postavljanja nacionalnih ciljeva, potrebno je da stakeholderi imaju u vidu osnovu iz 2014. g. za svaki indikator iz osnovne studije, koja se temelji na zaključcima o Matrici monitoringa

za poticajno okruženje za razvoj civilnog društva napravljenoj od strane Balkanske mreže za razvoj civilnog društva (Balkan Civil Society Development Network’s -BCSDN) i izvještaja agencije IPSOS urađenoj prema anketiranju stanovništva i OCD.

Nadalje, na regionalnom nivou, mjerila su razvijena za svaki pokazatelj koji je vodio postavljanju ciljeva za BiH. O ovim ciljevima razgovaralo se na radionici održanoj 10.3.2015. u Sarajevu. Učesnici na radionici bili su članovi Savjetodavnog grupe TACSO projekta u BiH, organizacije civilnog društva, predstavnici institucija, donatori, predstavnici BCSDN u BiH-Centar za promociju civilnog društva, predstavnik UNDP-ovog projekta LOD IV, osoblje VESTA RC podržanog od TACSO i TACSO BiH tim. Radionicu je vodila Martina Divjak, CNVOS, Slovenija.Predloženi ciljevi za podsticajno okruženje i odnose između vladinih institucija i organizacija civilnog društva u BiH pokazuju očekivanja koja se odnose na njihovu praktičnu primjenu, kao i uspostavu struktura i funkcionalnog dijaloga. Postavljene su vrijednosti za kapacitete organizacija civilnog društva koji ukazuju na očekivanja za značajnim poboljšanjima u transparentnosti, boljim upravljanjem i standardima upravljanja, bolje umrežavanje i uspješnije prikupljanje sredstava.

Izvještaj sa radionice možete pogledati na ovom linku.