Sastanak Lokalne savjetodavne grupe (LAG) TACSO BiH

VESTA RC podržan od TACSO predstavio ključne aktivnosti 

TACSO BiH organizovao je sastanak Lokalne savjetodavne grupe (LAG), 10. marta 2015. godine,  na kojem su predstavljena ključna postignuća u prethodnom periodu i aktivnosti TACSO BH planirane za 2015. U okviru institucionalnog razvoja OCD predstavljene su do sada podržane inicijative mreža, koalicija i platformi organizacija civilnog društva, kao i konferencija „Žene sa invaliditetom u globalnom ženskom pokretu u Bosni i Hercegovini“ realizovana u saradnji sa HO „Partner“ Banja Luka. Institucionalne aktivnosti podrške će u periodu maj–juli 2015. godine biti osigurane i za inicijative i mreže: LAG Devetak i LAG Drina, Sporazum Plus-Centar za promociju civilnog društva i BH NGO Vijeće.

Također, na sastanku VESTA RC podržan od TACSO je kratko izložio ključne aktivnosti VESTA RC u dosadašnjem periodu. Poseban akcenat je stavljen na proces sveobuhvatne procjene organizacionih kapaciteta koja se odvijao u periodu decembar – februar. VESTA RC tim je već počeo da djeluje zajedno sa TACSO BH na realizaciji tehničke asistencije i u skladu sa zajednički utvrđenim planom rada će učestvovati u skoro svim predstojećim aktivnostima programa uz mentorsku podršku TACSO. Posebno značajne aktivnosti TACSO BH će voditi sa VESTA RC u procesu monitoringa „Smjernica Europske unije za civilno društvo u zemljama proširenja 2014-2020“, nakon Regionalne TACSO konferencije, koja će se održati u Beogradu krajem aprila 2015. godine i na kojoj će se dodatno usaglasiti pristup, koji će se slijediti u procesu monitoringa EU Smjernica u regiji.

Cijeli set aktivnosti je predviđen TACSO BH programom za naredni period u komponenti Ljudi ljudima (P2P) u oblasti socijalnog preduzetništva i ogleda se u sljedećem: organizaciji studijske posjete Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji, koja je planirana u maju 2015; pripremi i realizaciji konferencije „Socijalno preduzetništvo kao zamajac održivosti organizacija civilnog društva (radni naslov)”, krajem juna 2015. godine i izradi e-kataloga u predmetnoj oblasti do septembra 2015. godine. Kao završni u nizu povezanih aktivnosti planiran je “OCD - Biznis forum“ na temu društveno odgovorno poslovanje i socijalno preduzetništvo, čija je realizacija predviđena u novembru 2015. g.

Izvještaj sa ovog LAG TACSO BiH sastanka možete pogledati na ovom linku.