Letak o Zakonu o slobodi pristupa informacijama

U sklopu medijske kampanje za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama koja se odvija kroz projekat Mediji u procesu reintegracije i održivog povratka, u toku je izrada promotivnih letaka koji će biti štampani u većoj količini i distribuirani manjinskim povratnicima u svih 15 opština u kojima se projekat odvija.

Ovaj promotivni materijal će povratnicima pružiti informacije o proceduri primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama, te o tome na šta konkretno imaju pravo ovim Zakonom, šta im on omogućava, gdje se mogu žaliti u slučaju kršenja njihovih prava po ovom Zakonu, koja je procedura dobivanja informacije, u kojem slučaju je neće dobiti, i sl.

Medijska kampanja treba da dovede po povećane primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane manjinskih povratnika, te aktivnijem sudjelovanju medija i lokalne uprave u tom procesu.