Održana konferencija "Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine

"Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine", dvogodišnji program Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Holandske organizacije za razvoj (SNV), uz finansijsku podršku globalnog UN Women Fonda za ravnopravnost spolova, zaokružen je završnom konferencijom u Sarajevu 13. septembra 2013. godine. Predstavnici Udruženja Vesta Indira Prljača i Alem Sinanović prisustvovali su konferenciji koja je pružila priliku da se demistificira gender koncept i istakne njegova korisnost.

Realizacija ovog programa je doprinijela ekonomskom i političkom osnaživanju žena u sedam općina Federacije Bosne i Hercegovine (Doboj Jug, Sapna, Sanski Most, Orašje, Novi Travnik, Žepče i Novi Grad Sarajevo). U ovim općinama je za vrijeme trajanja programa otvoreno više od 250 radnih mjesta za žene.

Realizacijom programa naziru se samoodrživi mali biznisi koji će doprinijeti životu brojnih porodica u lokalnim zajednicama, a programom kreirane pozitivne prakse u tim općinama se mogu dalje replicirati i u svim ostalim općinama u Bosni i Hercegovini. Najvažniji općinski akti su usaglašeni sa Zakonom o jednakopravnosti spolova BiH, a pažljivo pripremljeni Gender akcioni planovi su nove zvanične politike koje će osiguravati nova radna mjesta i investicije.

Uspješan završetak programa obilježila je Konferencija “Lokaliziranje gendera: Perspektive” koja je okupila veći broj eminentnih gostiju i na kojoj se demistifikacija koncepta političkog i ekonomskog osnaživanja žena vršila kroz javne debate oko prikladnosti radnopravne legislative u BiH.