Aktivno europsko građanstvo – Što time dobivam?

Projekt Cenzure Plus i partnerskih organizacija sa područja Zapadnog Balkana i Brussels-a

Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS iz Hrvatske u partnerstvu sa organizacijama Social Innovation Lab iz Hrvatske, CNVOS iz Slovenije, ECAS iz Belgije, VESTA iz Bosne i Hercegovine, CRVNO iz Crne Gore, te BCSDN iz Makedonije, provodi projekt naziva “Aktivno europsko građanstvo – Što time dobivam”, koji je financiran sredstvima Europske unije kroz program Europa za građane.

Projekt ima za cilj promicanje i unapređenje statusa europskog građanstva u zemljama koje su već članice ili su kandidati za ulazak u EU: u Sloveniji – koja je već duže vrijeme EU članica, u Hrvatskoj – koja je tek postala EU članica, u Makedoniji i Crnoj Gori – zemljama kandidatkinjama te u Bosni i Hercegovini – potencijalnoj kandidatkinji za EU članstvo. Aktivnosti programa bit će usmjerene na povećanje informiranosti o EU te pravima građana i mogućnostima koje razne EU politike omogućavaju građanima EU-a, sudjelovanju građana u političkim procesima i osobito u procesu donošenja odluka na svim razinama (uključujući razinu EU-a) kao i na jačanje kapaciteta civilnog društva kao vodećeg nositelja navedenih demokratskih procesa. Projekt će se osobito usmjeriti na razmjenu iskustava o važnim principima, alatima i procesima namijenjenim promicanju i jačanju aktivne građanske participacije među 5 zemalja uzimajući u obzir njihov različiti status u odnosu spram EU (od već postojećih članica do potencijalnih kandidatkinja) i različitu razinu uspješnosti u provedbi participativne demokracije kao i različitu razinu razumijevanja europskog građanstva.

Aktivnosti planirane projektom također su osmišljene kako bi se dodatno poradilo na implementaciji ovih principa, alata i procesa (prava građana EU-a, uloga i ovlasti europskog Pučkog pravobranitelja, Civilni dijalog, Princip partnerstva, Europska građanska inicijativa, izbori za Europski parlament 2014.). Vodeći je partner i nositelj projekta hrvatska organizacija što je značajno s obzirom na činjenicu da je Hrvatska tek postala punopravna članica EU-a te je iznimno važno jačanje svijesti i osjećaja hrvatskih građana njihove pripadnosti EU kao i njihovo mobiliziranje na aktivniju ulogu kako bi u potpunosti uživali koristi od svojih prava na razini EU-a. Ta činjenica dodatno obrazlaže razlog zbog kojeg će se važnija i veća događanja planirana ovim projektom održati u Hrvatskoj, a također će se posebna pozornost usmjeriti i na budući izbor članova i članica za Europski parlament u Hrvatskoj (22.-25. svibnja 2014.).

Aktivnosti projekta bit će dodatno usmjerene i na poticanje građana da koriste mehanizme koje nudi EU: europski Pučki pravobranitelj, civilni dijalog, Europska građanska inicijativa i sve veće značenje i važnost Europskog parlamenta kako je predviđeno Lisabonskim ugovorom. Kako bi aktivnosti i namjena ovog projekta bili u potpunosti ostvareni, medijska produkcija igrat će važnu ulogu. Informativno-edukativna televizijska emisija bit će emitirana na nekoliko TV postaja u Hrvatskoj i re-emitirana u Crnoj Gori, Makedoniji te Bosni i Hercegovini, kako bi građani sa područja Zapadnog Balkana bili više informirani o EU temama.