Press konferencija ''Monitoring i analiza provedbe Kriterija za školske nazive i obilježja''

U prostorijama Udruženja Vesta u Tuzli 26.08. 2008. godine održana je Press konferencija povodom prezentacije rezultatata monitoringa i analize provedbe Kriterija za školske nazive i obilježja. Projekt „Monitoring i analiza provedbe Kriterija za školske nazive i obilježja", kojeg finansira Evropska unija a implementira Fondacija lokalne demokratije uz saradnju sa partnerskim organizacijama: Vesta-Tuzla, Udružene žene-Banja Luka i Terca-Mostar.

  Implementacija je rađena uz saradnju sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom prosvjete i kulture RS i Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, kao i uz podršku: Odjela za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta, OSCE-a i Ministarstva obrazovanja Kantona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9.

Cilj implementacije projekta je bio da se na terenu izvrši monitoring osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini, odnosno poštivanja Kriterija za školske nazive i obilježja proizašlih iz Privremenog sporazuma o zadovoljenju posebnih potreba i prava djece povratnika (iz 2002. god.) donesenim s ciljem obezbjeđivanja ustavnog prava povratnika i prava njihove djece na adekvatno obrazovanje.

Proces monitoringa je praćen i realizovan od strane gore navedenih nevladinih organizacija iz 4 administrativna centra (Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Tuzla). Monitoring su vršili miješani timovi (sastavljeni od predstavnika tri konstitutivna naroda) tako što je svakom od timova dodijeljeno područje dijela Republike Srpske i dijela Federacije BiH. Timovi su prošli jednake treninge o tehnikama vođenja intervjua i opservacije. Na ovaj način se obezbijedila nepristrasnost i objektivnost tokom vršenja obilazaka svih dostupnih škola.

Dio projektnih aktivnosti koji se odnosi na terenski rad je trajao od 11. 02. 2008 - 15. 06. 2008., a implementiran je na području cijele Republike Srpske, Brčko Distrikta i osam Kantona (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9) u Federaciji BiH.

Dostupnost škola  se obezbjedila na teritoriji  cijele Republike Srpske, Brčko Distrikta i osam Kantona u Federaciji Bosni i Hercegovini (koji su dopisom obavijestile sve škole na području njihove jurisdikcije o dolasku anketara i potrebi da daju sve tražene podatke).

Pored niza pokušaja za dobivanje saglasnosti upućenih, kako usmenim, tako i pismenim putem, od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Fondacije lokalne demokratije, OSCE-a i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Zapadnohercegovački kanton (8) i Livanjski kanton (10) odbijali su dati svoju suglasnost. Tako da je ovo područje ostalo «crna tačka» u analizi dobivenih podataka.

Konačni izvještaj-Bilten «Analiza provedbe Kriterija za školske nazive i obilježja», će se prezentovati Vijeću ministara Bosne i Hercegovine početkom septembra 2008. god. Istovjetna prezentacija će se održati sredinom septembra 2008. god i za entitetska i kantonalna ministarstva  u cilju eliminisanja diskriminatorne prakse u oblasti obrazovanja.