Pokrenuta kampanja zagovaranja za smanjenje ksenofobičnih elemenata i diskriminacije u zonama manjinskog povratka

U okviru projekta Mediji u procesu reintegracije i održivog povratka pokrenuta je kampanja zagovaranja za smanjenje ksenofobičnih elemenata i diskriminacije u zonama manjinskog povratka. Kampanja zagovaranja sa kojom želimo uticati na smanjenje ksenofobičnih elemenata će imati senzibilizirani pristup i uvažiti će političku dimenziju problema.

Takođe, kampanja će uvažiti i potrebe manjinskih povratnika u oba entiteta, te na taj način učiniti ovaj problem jedinstvenim bez obzira na etničke razlike.

Cilj kampanje jeste smanjiti broj ksenofobičnih elemenata i diskriminacije kako bi manjinski povratnici dobili okruženje u kojem su dijelom eliminisani elementi ksenofobije i diskriminacije i u kojem je izražena potpora lokalne uprave i medija za kreiranjem okruženja koje više pogoduje reintegraciji i pomiranju.

Kampanja zagovaranja će promovirati nužnost zajedničkog rješavanja problema reintegracije, bilo da se radi o Republici Srpskoj ili Federaciji BiH. Posebno je osjetljivo pitanje sigurnosti manjinskih povratnika, te će stoga realizacijom kampanje biti poštovano pravo na privatnost i slobodu kretanja.

Sve aktivnosti kampanje će biti praćene putem medija i dostupne kako zajednicama manjinskog povratka, tako i većinskom stanovništvu.